image_print

זוטות 2019

שמשון דנבעכדיקאר מתוך שעסקתי, בהכנת חומר על הנספים בשואה ממשפחתי לקראת נסיעתו של יותם במשלחת לפולין , התגלגלתי גם לבלוג שאותו כבר לא פקדתי זמן רב וגם לקטעי אידיש. והנה ביום חמישי האחרון מופיע ה"זחוח" בשמונה בערב, לאחר פרסום כתבי Continue reading זוטות 2019

במקום ביקור

סדר פסח את סדר פסח השנה חגגנו תמי ואנוכי , מבחירה לשם הדיוק הפולני, לבד בחושך בבית. היה כיף.אבל כמנהגינו בשנה הבאה כולם אצלינו אם יתאפשר נחגוג גם חנוכת בית בראש פינה.   וכך מגיע לו אתמול יום השואה, כהרגלי Continue reading במקום ביקור

נסיגה

הפוסט המקורי מ 30 ינואר, 2012 p775 ברכב חורף 2012 , במכונית הנוסעת אני מקשיב לסדרה של הרצאות של פרופ. הר סגור ז"ל , מעניינות ואקטואליות כתמיד. ההרצאה הנוכחית מספרת על תהליך בצרפת שארע פחות או יותר במקביל למשפט דרייפוס Continue reading נסיגה

קיבוץ – ילדים

הפוסט המקורי מ 11 יוני, 2007 p49 התערוכה לפני מספר שנים ראינו תמי ואנכי תערוכה בביתן הלנה רובינשטיין בת"א על אודות הקבוץ, התערוכה הציגה את החיים הקיבוציים מנקודת ראות של מספר יוצרים והרשימה ביותר את שנינו, וביחוד דיברו אלינו שלושה Continue reading קיבוץ – ילדים

ועוד מזכרונות בית סבתא

הפוסט המקורי מ 2 יוני, 2007 p18 האידיש לא מתה ! בשהייתי האחרונה בחו"ל , שהיתי עם עמית לעבודה , צעיר ממני ב 15 שנה שגם הוא נצר למשפחה פולנית, ויודע אידיש . אביו עדיין חי ומדבר את השפה ומפעם Continue reading ועוד מזכרונות בית סבתא

מלאה הכוס?

הפוסט המקורי מ 26 מאי, 2007 p05 לפני כשנה בשהותי בהודו שהיתי במלון בהיידרבד ועיינתי בעתון המקומי באנגלית, שנתחב לחדרי השכם בבוקר כחלק מהמותרות המוצעים לתייר הזר במלון "נחשב". תוך כדי עיון בדפים הפנימיים נתקלתי בדווח קצר, תמציתי על מותה Continue reading מלאה הכוס?