חוק טל, סוף?

חוק טל, סוף?

Print Friendly, PDF & Email

הפוסט המקורי מ 26 פברואר, 2012
p776

חוק טל

המחאה החברתית מתה לה בקיץ; הדיה נשמעים בניסיונות פתטיים של חרם על חברת שטראוס בעקבות תמונה של מחירי החטיף בניו ג?רסי שהעלה מאן דהו ב FACEBOOK

חוק טל גם הוא הלך לעולמו בדרך הבג"ץ בחורף. שלא כמו במחאה החברתית הייתה גם התאגדות ספונטנית של חיילי מילואים להמיתו.
משאירע האירוע

מתחילים הפוליטיקאים להכין את ה"דיל" הבא של הכשרת השרץ ששמו : פטור רשמי משרות לציבור החרדי והערבי.

הבדיחה ששמה "שרות לאומי" משרתת אותם יפה, והיא זו שכנראה תמסד את אי השוויון; לאסוננו.

לדתיים מציעים את השרץ הזה בתואנה מתחננת\מתחנחנת : מדוע שצעיר חרדי לא ייתן כתף בבית חולים המשרת את החרדים או בבית אבות של קהילתו?

לערבים , מציעים עסקה דומה : מדוע שצעיר ערבי לא ישרת את קהילתו בכפר?

לרוב החילוני, או יותר לזה שאינו חרדי (על פי סקר 80% מהאוכלוסייה בארץ מאמינים באלוהים בצורה זו או אחרת), לרוב זה לא תהיה שום בחירה, הוא יהיה חייב

לשרת בצבא. אם צריך להיהרג או להיפצע הוא ייהרג או יפצע במלוא מובן המלה ;ולא ב"כאלו" – לההרג באוהלה של תורה.

מכאן אתה למד שצעירי הציבור שאינו חרדי לא יוכלו לבחור לשרת את קהילתם- השירותים הללו יעשו ממיסיהם ובכספם . ממיסיהם אף יממנו את ההוצאות

והתשלום לצעירי החרדים והערבים ב"שרות הלאומי" המוצע .

אצל החרדים תעשיית הקומבינות תפרח סביב השרות הלאומי, תמורת מעשר למארגנים יוקמו עמותות שינפקו לחפצים בכך "פתקים" על מילוי חובתם ל"שרות

הציבור" , בקיצור השחתה בקנה מדה רחב ביותר שתעלה לכולנו , משלמי המסים, יותר.

בסיום התהליך ייוולד לנו ישרא – בלוף קולוסאלי, של מילוי חובות ב"כאילו" יחד עם זכאות מלאה לכל ההטבות שהמדינה מקנה. האם לתינוק הזה פיללנו?

ביבי מכין כבר ועדה שתטהר את השרץ ואת שניתן לצפות מועדות ממונות כאלה כבר למדנו.

עקרונות הפתרון

 1. חובת השרות תחול על כל הצעירים במדינה בצורה זהה למעט פטור בריאותי באחריות הצבא.
 2. שלטונות הביטחון יקבעו את מכסת המתגייסים לצבא על פי צרכי הביטחון מגבלות התקציב ואף על פי שיקול לאומי (למשל אי גיוס לצבא של ערבים מוסלמים למעטמתנדבים כנוהג היום), המתגייסים ימוינו על בסיס צרכי הצבא ואלו שלא יידרשו לשרות צבאי (כולל הערבים המוסלמים) יופנו למערכת מרכזית של "שרות לאומי"
 3. מערכת "שרות לאומי" תהיה רשות ממלכתית שתנתב את המתגייסים לצרכי המשק ותהיה אחראית עליהם.
  הרשות תפקח על שרותם במשק "תנאי השרות"ולא תדיר איש – קרי השירותים יינתנו לאוכלוסיה כולה: יהודים דתיים,חילונים ערבים ואחרים ע"י המתגייסים שימלאו תפקידים ולאו דווקא בסקטור ממנו באו.
 4. משך שרות ה"חובה" והתגמול – משך שרות החובה יהי אחיד הן בשרות הלאומי והן בצבאי.
 5. התגמולים שתיתן המדינה למתגייסים לשרות ייקחו בחשבון את מידת הסיכון (שרות קרבי,תומך לחימה,משרדי או שרות אזרחי בקטגוריות שונות) והן את הקושישבתפקיד בכל מקרה תינתן עדיפות למבצעי שרות צבאי מלא.
 6. מכסה קשיחה שלא תעלה על כמה מאות פטורים משרות סך הכך ותינתן למספר סקטורים מוגדרים מראש: לאלו שיקבלו פטור לא יחשב

  הדבר כשרות ולא יהיו זכאים לשום הטבה או מימון של המדינה בעטיו , המימון בתקופת לימודיהם יעשה ע"י משפחותיהם או עבודתם בלבד.

  חרדים עילויים ש"תורתם אומנותם"

  ואולי עוד כמה קטגוריות חדשות לשם "שוויון":

  תלמידים מצטיינים שירצו כך במדעים והנדסה

  ספורטאים, אומנים מצטיינים

  ועוד…

כמה מלים על ה"שרות הלאומי המוצע"

קיימות רעות חולות רבות הכרוכות בהקמת מנגנון בזבזני שכזה, הנדרש להקפי ניהול גדולים ,פיקוח ומניעת שחיתות

מכיון שאין לפגוע בשוק העבודה ע"י הזרמת עובדים זולים ולאו דווקא עם מוטיבציה גדולה לעבודה. יוגבל היקף השרות הלאומי למינימום ויעדיו יהיו למספר נושאים

נבחרים שהמדינה מתקשה לקיימם דוגמת הטיפול בקשישים,שומרים על מבני ציבור וממשלה,שרותי חרום והצלה , מלחמה בפשע וכולי

מה יעשה לפיכך בצעירים שלא יקלטו בשרות הלאומי ?

צעירים אלו יקלטו בשוק הלימודים והעבודה ויזכו לפיכך ביתרון על חבריהם המשרתים ולפיכך:

א. לא יהנו מכל הטבה ו\או העדפה מתקנת שתינתן למשרתים

ב. כדי שהשוויון יראה ברבים, יוקם מנגנון בלתי תלוי שיבחן את הרכב הצעירים הבלתי משרתים ויפרסם את שיוכו המגזרי. כך שיהיה ברור שבסופו של תהליך לא

חזרנו לתהליך מפלה

כאלטרנטיבה ניתן לשקול גם ביצוע "הגרלה" של אלו שיופנו לשוק העבודה והלימודים מתוך כלל החייבים בשרות לאחר הקצאת הפטורים ועוד לפני ביצוע המיונים

לצבא ושרות הלאומי

גם בדרך זו המקובלת במספר מדינות יושג השויון המיוחל

אבולוציה

תורת האבולוציה של הביולוגיה הכללית משמשת כדוגמה טובה ל"אבולוציה" המתרחשת בפוליטיקה הישראלית שבה הפוליטיקאים שלנו של המפלגות הציוניות למדו

לשרוד בסיבה עוינת תוך הפקרת הציבור שבוחר בם לטובת עסקאות עם המחנה הדתי.

זן הפוליטיקאים שהתפתח מאנשי חזון שהקימו את המדינה הומר באופורטוניסטים שמבינים , בצדק, שהציבור שלהם לא יעניש אותם על מעשיהם.

האם עקב מחאת הקיץ או התגייסות אקראית ב FACEBOOK , נראה אבולוציה של פוליטיקאים שמתייחסים יותר לבוחריהם, תמהני.

מה טוב מלקרוא את הכתבה בעיתון NRG\מעריב כאן המלמדת שרק

1 מתוך 200 תלמידים בארץ נחשף לתורת האבולוציה של דרווין, תורה מדעית שהחולקים עליה בכל העולם הם כוחות ריאקציונרים בעליל .
ציטוט:

"רק 515 תלמידים, מתוך 90 אלף, הניגשים לבחינות הבגרות (כחצי אחוז), למדו ונבחנו בשנה האחרונה על תורת האבולוציה של צ'ארלס דארווין, כך עולה מנתוני משרד החינוך.
כמעט כל התלמידים המסיימים 12 שנות לימוד אינם מכירים את התאוריה המדעית הסוברת כי המינים השונים התפתחו מאב קדמון משותף, ומכירים רק את תפיסת הבריאה הדתית.

הנושא נלמד עד שנת 1993 כנושא חובה, אך התוכנית הנוכחית שנכנסה לתוקפה ב-2003 וזכתה למהדורה מעודכנת בשנה שעברה, צמצמה באופן משמעותי את מקומו של התחום,
שגם כך נלמד רק בתיכונים ספורים. "

העובדות וההסבר להן די ברור-אופורטוניזם של נבחרינו במיטבו , מחד ויתרו "נציגינו" מראש על הנעשה בחינוך ילדינו ונכדינו שלנו ,ומאידך אותם הנציגים לא השכילו

לעמוד על דעתם ולהכניס את לימודי הליבה כחלק חובה בחינוך החרדי. אוי לה לאותה הבושה.

"מאבק עכשיו"

בין שהבחירות קרובות ויתרחשו לקראת סוף השנה ובין שיתרחשו במועדן בשנה הבאה ,ציבור משלמי המסים והמשרתים בצבא לא יוכלו לשאת את תוצאות העסקה

הפוליטית המתרקמת לה לפנינו ושאמורה להחליף את חוק טל באוגוסט הקרוב.

לא רחוק היום וציבור זה יהפוך למיעוט שקולו לא יישמע, כחלק מתהליך ההתעררות הקיומי המתרחש לנגד עיננו.

חובתנו להעמיד את הפוליטיקאים הציוניים "שלנו" על החומרה שבתהליך המתבשל לפנינו ועל אחריותם לכך.

את תוצאותיו של התהליך נאכל כולנו כפי שכבר אכלנו עד כה.

המאבק הזה חייב לצאת לדרך כבר עתה , בל נחריש כי בנפשנו הדבר!!

בשולי הדברים:

קיימים גופים שונים שמנסים לפעול בכוון זה, אחד מהם הינו " הפורום לשוויון

בנטל"מומלץ להיכנס להירשם; אבל יותר מכך לפעול ובכל דרך.

אחת הדרכים משלוח מכתבים לחברי הכנסת שרות נוח לכך כאן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *