איומים?

איומים?

Print Friendly, PDF & Email

הפוסט המקורי מ 26 אוקטובר, 2007
p240

רקע

בוקר יום שישי, באחת מתכניות הבוקר , אמירה שהפליץ מקור צבאי עלום: ייתכן והפסקת חשמל לעזה תגביר את מטחי הטילים לשדרות (הדבר בא לאחר יומיים של מטחים כבדים של למעלה מ 20 קסאמים לאחר שקט יחסי ששרר קודם לכן).

ידיעה באותו הקשר ששוחררה לחלל יומיים לפני כן קבעה : הסתבר בבדיקה שהחשמל של מחנות צה"ל באזור מתקבל מאותו קו שמזין את עזה ולפיכך יוחשכו גם החמ"לים באזור לכשנחשיך את עזה.

המקורות המצוטטים ושלא נטיל חס וחלילה דופי באף אחד מהם, עלומים תמיד – אבל בהכירנו את הנפשות הפועלות מקורם במערכת הצבאית, הביטחונית, הכתבים הצבאיים החכמים בעיני עצמם, אנשי מילואים ;בקיצור זה יכול להיות כל אחד מאיתנו, אולי אף אני עצמי בשעה שלא הייתי מודע לכך שמישהו מאזין לי.

לעיתים נדמה שהמערכת; ה"מפליצה", ייסלח לי על הביטוי, את הידיעות הנ"ל , מניחה (בצדק מסוים), שהציבור מטומטם. הרי איך אפשר להעלות בכלל ידיעות כאלה שברור שקיים להן פתרון.

לידיעה שעסקה בהתגברות הקסאמים – במידה וההתגברות תתממש,יינקט אותו צעד של "פעולה רחבה" או כל צעד אחר, שחייב להיות במגירה, לעת שבו הדבר יקרה ממילא.

לידיעה של החשכת החמ"לים, יש פשוט לפנות לחברת החשמל, או יותר נכון לועדי החברה והם בכושר הביצוע שיגויס לשם כך ,יפרידו את הקווים תוך פחות יממה.

ניסיון מקצועי והשכלה

את השכלתי בתחום האיומים ,בהיותי אדם לא אלים בעליל, תורשתית (ממדי גוף צנועים שהורישו לי הורי), רכשתי בעיקר מהתבוננות בסרטי גנגסטרים מדרגה ז" ,

מאלימות שהפעילו עלי אחרים החל מגידופים בכביש וכלה בדחיפות בתור, וכן משכל ישר שפחות ופחות אני מפקפק בקיומו.

על איום כנגדי , אני מגיב מייד באמרה הישראלית כל כך בלווי שפת גוף מתאימה: "מה אתה מאיים עלי???" ומוסיף ובדך כלל די מהר , "תדע לך שאם מאיימים עלי אני נכנע!" , בהרבה מקרים די בפרץ הצחוק למנוע את תקיפתי , אך לא תמיד. הזכויות למשפט מחץ זה ליואב, אך השימוש בו לא מומלץ ללא גיבוי של חבר גדל גוף.

כמובן שבמניין הנקודות האקדמיות לתואר ראשון במדע האיומים ניתן לצבור את עצם הקיום במדינה העברית, שיחשבו לתואר ראשון לפחות בכל אוניברסיטה בעולם לנושא זה.

מדע האיומים

הכלל היסודי בנושא איומים , נוסח באופן ממצה בסרט הטוב הרע והמכוער:
When you have to shoot, shoot, don't talk

קטע מהסרט בהנאה!
הדוגמא הקלאסית לאיום כזה הינה ראש של סוס במיטתך וזו היא הצעה שלא תוכל לסרב לה בעיקר עם היא הגיעה מה"סנדק".

הכלל זה, שברמות העל של האסטרטגים אצלנו ,קרוי "כושר ההרתעה הישראלי", התפוגג לו ברבות השנים והמנהיגים למצב היולי חדש.

בתחום מדע האיומים ניתן להגדיר מצב חדש זה כ"איש הישר בעיניו יעשה",זהו המצב שמפניו הזהירו נביאנו ושקרם לו עור וגידים בדמות ראש ממשלה שמאיים בכוון אחד, שר בטחון מאיים בשתיקתו בכוון אחר, ושרת החוץ, היא משחררת מפעם לפעם אמירות לכאן ולכאן.

כמובן יש עדיין בעלי סגנון איומים עקבי וחביב על הציבור כמו ביבי , אך כאן המטרות משולבות , כלפי פנים (אולמרט יחלק) וכלפי חוץ להראות רצינות ובעיקר כלפי איראן. , הרי איום כלפי איראן נתפס כמהלך אסטרטגי, לעומת זאת עצות בנושא עזה יכול להשיא כל חפ"ש בדימוס (ועוד יתכן שיימצא בעתיד ;שדווקא החפ"ש צדק).

ההגדרה שלאיומי שווא המכרסמים באותו כשר הרתעה ערטילאי – תמוצה במדעי האיום בהגדרת המאיים; יחיד או מדינה כ"נמר של נייר" – נמר שאולי ניתן בו להפחיד ילדים אך כל איראני או צפון קוריאני קשוח יצחק למראהו וישתין עליו בקשת שתן חומצי שיפורר את הנמר לכלל עיסת נייר לחה.

המשרה המבוקשת

כדי למסד את מדיניות האיומים הממשלתית ,יש לפתוח משרה חדשה במשרד ראש הממשלה או נכון יותר אצל ליברמן ,של "מאיים הראשי" כדוגמת מדען ראשי במשרדים אחרים.

משרדו של ליברמן כמובן מתאים ביותר לכך. מחד ,לאיש תדמית של מאפיונר קלאסי הן בתקשורת והן בממדי גופו, מאידך האיש יוכל להנחות את נושא המשרה ולתרום לו מניסיונו הרב.

ה"מאיים הראשי" יקרא בידי העיתונות הצהובה "דון קורליאונה" או הדון של הדונים או בקיצור דון (הכינוי סנדק נשקל אף הוא אך נפסל עקב היותו עברי מדי ולא משדר את האיום הבינלאומי הנדרש כאן).

ה"דון" ירכז את הטיפול בכל נושא האיומים של מדינת ישראל.

בל יקל הדבר בעיניכם, קודם כל יהיה צורך בהקמת שתי ועדות לפחות:

הראשונה ועדה בין משרדית של מנכ"לי משרדי הממשלה השונים. הועדה תצטרך ליישר את ההדורים שינבעו מכך שסמכויות ה"איום " של המשרדים השונים נלקחו מהם ואת הפיצוי ההולם, להערכתי הצנועה ,ה"דון" יציע מספר נסיעות חו"ל בשנה לכנסי" homeland security" לכל משרד (על חשבון תקציבו ) וכך כנראה תבוא בעיה זו על פתרונה.

ועוד ועדה (אמנם פחות חשובה מהראשונה) ועדה שתבחן את הדרכים לביצוע מדיניות איומים אפקטיבית (בלשון האסטרטגים להחזיר את כח ההרתעה הישראלי).

מיטב המומחים יגויסו : מהמשפחות הגדולות מעולם הפשע בלי לקפח את ה"יושבים" דוגמת רוזנשטיין, מהפעילים בבדואים בנושא דמי חסות לאיזון בין המגזרים,וכדי לא לקפח את המגזר החרדי, פעילי "משמרות הצניעות" ומפליאי המכות בפורצי הגדר למיניהם.

ככל שאני חושב על כך, הבעיה בכינוס הועדה תהיה לסנן מבין המוני בני ציון את אלו שיעלו לגמר, וישתתפו בהתוויות המדיניות.

כיון שצביקה הדר כבר מנוסה בכך, הפקת ""מאיים נולד" תשכור את אצטדיון טדי בבירה לצורך מיון המועמדים לוועדה זו על ידי צביקה עצמו.

התאמה למשרה

הן עקב זכות הראשונים והן עקב ניסיוני שאותו תיארתי לעיל , אני רואה עצמי מועמד מתאים למשרת ה"דון" ,ולתפארת מדינת ישראל!

מכיוון שעבודת הועדות תארך כצפוי זמן רב מאוד ,מטבען של ועדות כאלה ואילו המדיניות חייבת להיקבע ומייד, אני מציע את המדיניות הבאה, וכ"דון" עתידי מתחייב שהמלצה זו תופיע גם בדו"ח הביניים ובדו"ח הסופי (של הועדה שתבחר על ידי) שיוגשו לממשלה:

  1. מדיניות ישראל בנושא האיומים תהיה מדיניות של "הבריון השכונתי" בכך תותאם המדיניות למצב שבו אנו מעצמה אזורית מספקים סגנון מתאים "שכונתי" משהוא ,ולא מנסים להופיע באצטלת מעצמה עולמית, ללא יכולת מימוש .
    אין ספק ההטמעה של מדיניות זו תהיה כואבת , בעיקר לממשלה, לא עוד ההרגשה הנעימה של ניהול ענייני הגלובוס , את ה"פיצוי" בנושא זה אפשר יהיה לתת למשרד לאיכות הסביבה שינהל את המלחמה העולמית בהתחממות כדור הארץ, אני מניח שממשל בוש יסכים לכך בחפץ לב.
  2. המדיניות של מדינת ישראל בנושא האיומים תשלב איומים אקראיים בכל נושא! ותכלול מימוש אקראי אף הוא של חלקם , כך שאויבינו יחיו במתח מתמיד, מחד אנו נמר של נייר מצד שני גם לנו יש שתן חומצי וביכולתנו מפעם לפעם להמיס כור סורי או איראני לכלל ערימות ברזל ובטון.
    חברות הייטק , מקורבות לשלטון תיזכנה במכרז "תפור" לתכנה אופטימאלית לניהול משטר האיומים ומימושם, הצמיחה הכלכלית תואץ ומדד ת"א 100 ינסוק!

    בעצם העיסוק במשרת ה"דון" יושגו הישגים ניכרים למדינת ישראל.

סליחה

אני קורא את הפוסט שנית ונדהם, הייתכן שחשפתי סודות צבאיים, אולי כבר המדיניות מתבצעת לנגד עינינו ואנו טרם הבנו זאת?

אם כך הדבר, אבקש ומראש את סליחת הצנזורה – מודה ועוזב ירוחם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *