image_print

שבט קדום

הפוסט המקורי מ 03 ספטמבר, 2010 p691 עם הבחירה   בערוץ נשיונל גיאוגרפיק, סיפור על שבט ביערות האמזונס.לשבט נגלה לפני דורות רבים האלוהים (כן, זה שברא את היקום ואת עולמינו), הילידים מכונסים ועדויים בבגדים טקסיים, השמאן מנצח על הטכס, והעדה Continue reading שבט קדום

כמיהה

הפוסט המקורי מ 13 אוגוסט, 2009 p528 מעין הנעורים מורבידי ככל שיהיה, העיסוק במוות נגזר עלינו מקדמת דנא ונוכחותו המאיימת מודחקת בתחילה אך עולה וצפה לפנינו אם עקב תזכורות לא נעימות ואם עקב התקרבותנו הבלתי נמנעת אליו.

שחר של יום חדש

הפוסט המקורי מ 12 אוגוסט, 2009 p524 מרים ראשו מהכר, מטפורית ;זה שנים שאינו משתמש בכרית. רק חלום, "מה זה היה?" הוא מהרהר. קרעי החלום, עדיין טריים, מתחילים לפוג במהירות אם לא אזכר עכשיו הוא חושב לעצמו, עוד מעט לא Continue reading שחר של יום חדש

שלום, חבר

הפוסט המקורי מ 20 יולי, 2009 p523 תָם   מדי יום לעת ערבית כבתפילה, שיחת טלפון ארוכה לאימו . "יִגַאלֶה" קוראת היא לו בחיבוב; לבנה יחידה , יתום מאב עוד מינקותו. בגינה, עם חברים, קולו העמוק, החם אופף אותי בדרכי Continue reading שלום, חבר