image_print

שבט קדום

הפוסט המקורי מ 03 ספטמבר, 2010 p691 עם הבחירה   בערוץ נשיונל גיאוגרפיק, סיפור על שבט ביערות האמזונס.לשבט נגלה לפני דורות רבים האלוהים (כן, זה שברא את היקום ואת עולמינו), הילידים מכונסים ועדויים בבגדים טקסיים, השמאן מנצח על הטכס, והעדה Continue reading שבט קדום

על הסכין

הפוסט המקורי מ 29 דצמבר, 2009 p638 סוף שבוע רגוע סוף השבוע האחרון של שנת 2009 לא היה חריג בנוף השנים האחרונות. בכרוניקה של יום חמישי שעבר ה 24 לדצמבר 2009, אנו מתבשרים על נרצחים חדשים באירועי דקירה.

פרי העמק

הפוסט המקורי מ 26 נובמבר, 2009 p625 כאב קל שכאב קל פועם בצדעיו מתרומם יוסף בכבדות במיטתו ומביט בחלון שבחדרו בבית החולים עפולה. החלון בבית החולים פתוח, כהרגלו משנים , אין הוא יכול לישון במחנק החדר, והאוויר הקריר והמבוסם מהצמחים Continue reading פרי העמק

מעשייה

הפוסט המקורי מ 17 נובמבר, 2009 p509 החופשה בפעם האחרונה ששקע בנמנום, נזכר דני הייתה השעה שלוש לפנות בוקר, הוא מצמצם עיניו בריכוז מתקשה להבחין בספרות השעון שלצידי המטה ומוצא שחלפה מחצית השעה בלבד. למה זה קורה לי,סוף סוף אנחנו Continue reading מעשייה

דוקים

הפוסט המקורי מ 01 נובמבר, 2009 p612 הלכה ההלכה משהוא שאמר ג?קי בתכנית משותפת ברדיו עם אברי גלעד מהדהד בראשי. ג?קי סיפר על משפט שנאמר ע"י בנו הקטן כאשר שיחקו להם בדוקים . אבא ,אמר הילד ,אי אפשר לשחק דוקים Continue reading דוקים

סיפר

הפוסט המקורי מ 02 ספטמבר, 2009 p529 חליצה התחקיר שעשה אמנון לוי בתכניתו על החליצה , מעורר מחשבות. צווי בית משפט הביאו לשידורו רק לאחר דחיות של שבועיים, מרבית התמונות שהוצגו בתחקיר כבר הוצגו מקודם במסע מתמשך של פרומואים. יחד Continue reading סיפר

כמיהה

הפוסט המקורי מ 13 אוגוסט, 2009 p528 מעין הנעורים מורבידי ככל שיהיה, העיסוק במוות נגזר עלינו מקדמת דנא ונוכחותו המאיימת מודחקת בתחילה אך עולה וצפה לפנינו אם עקב תזכורות לא נעימות ואם עקב התקרבותנו הבלתי נמנעת אליו.

שחר של יום חדש

הפוסט המקורי מ 12 אוגוסט, 2009 p524 מרים ראשו מהכר, מטפורית ;זה שנים שאינו משתמש בכרית. רק חלום, "מה זה היה?" הוא מהרהר. קרעי החלום, עדיין טריים, מתחילים לפוג במהירות אם לא אזכר עכשיו הוא חושב לעצמו, עוד מעט לא Continue reading שחר של יום חדש