העיירה פרצ’ב מחוז לובלין פולין

בעיירה פרצ’ב נולדו והתגוררו הורי. אבי יהודה  היה בחור צעיר בן 25 ושנכנסו הנאצים לעיירה (1939), ברח יחד עם אחיו הצעיר סניה לכוון רוסיה בסופו של דבר שרת בצבא האדום וחזר לעיירה עם תום המלחמה (1945) כדי לברר מי נותר בחיים.

אימי היית אשה בת 27 נשואה לישראל פייגנבאום ואם לגדליה בן הארבע ולחיים בן השנתיים. בנאצים רצחו את בעלה וילדיה והיא עצמה נמלטה יחד עם אחותה הצעירה טובה לורשה שם חייתה עד תום המלחמה כגויה פולנית ומשהסתיימה המלחמה שבה לפרצ’ב כדי לברר מי נותר בחיים. בעיירה פגשה את אבי ושם התחתנו (1945).

רקע מתוך הרשת

מפה

parcev_map

 

להלן מתוך ספר היזכור לעיירה כפי שמסופר על ידי חלק מהשורדים.

רקע כללי

רקע כללי

 

הווי ונוער

הווי ונוער

 

כרונולוגיה מהכיבוש הנאצי

פרק 1

levenb1_chronology

המשך פרק 2

levenb2_chronology