יהודה גולדוסר

יהודה גולדוסר yehuda_goldwaser

פרצ’ב, חבל לובלין, פולין

העיירה פרצ’ב הייתה עיירת הולדתו של יהודה אבי וחנה אימי פרטים על העיירה רקע וסיפור כרונולוגי על ההתרחשויות בה מאז הכיבוש הנאצי ניתן למצוא למצוא בעמוד  כאן באתר.

עד לעליה ארצה

אבי יהודה גולדוסר נולד בעיירה למשפחת סוחרים בבגדים, הייתה להם חנות גדולה והילדים שלושה בנים וארבע בנות  למדו בחדר (בנים בלבד) , ועזרו בחנות על פי תורם.

האם חנה לבית מילך הייתה כנועה והאבא מאיר עקיבא היה איש קשה שהיה שנוא עליו. בגיל 14 בעצם ברח מהבית והצטרף לתנועות הנוער (החלוץ הצעיר) ובמסגרת זאת קרא הרבה ולימד עצמו . כבר בגיל צעיר שהה בקיבוץ בהכשרת גרוכוב שליד ורשה. במסגרת זאת במקרה פגש גם את סבה של תמי מוטקה חדש שנשלח מהארץ להעביר קורסי הגנה בפולין.

שהגרמנים הגיעו לעיירה החליט אבי יחד עם אחיו הצעיר סניה לברוח מזרח, שם הייתה להם משפחה דוד שהכירו שהתגורר מעבר לבוג כנראה בעיר מינסק.

הם הגיעו לשם ואף רכשו מקצוע (חדש באותם הימים), נהגים!

באחת ההזדמנויות שהם בדרכם ברכב החלה התקפה מהאויר של מטוסים גרמניים , שניהם ברחו ודרכיהם נפרדו ומאז כל אחד חשב את אחיו למת.

ארבעים שנה לאחר מכן הצליח יהודי מהעיר אודסה שהכיר את סניה אחיו לצאת לקנדה ולמצוא את אבי והשמחה הייתה אדירה. האחים התכתבו ולימים היגר סניה ומשפחתו לארצות הברית וביתו ומשפחתה מתגוררות שם.

לאחר ההתקפה ההיא מצא עצמו אבי מגויס לצבא האדום שירת שם כנהג של מיכלית דלק  וסבל מאנטישמיות. מאוחר יותר החל בקורס קצינים וברכבת שנשאה את בוגרי הקורס הגיע לברלין בסופה של המלחמה.

בדרך חזרה לרוסיה שאותה עשה ברכבת , הגיע לסביבות עיירת הולדתו ושם החליט, כרבים אחרים לערוק ולהגיע לעיירת הולדתו כדי לבדוק מי נשאר ומי ניספה.

הניספים ממשפחת אבי היו ההורים, האח אפרים ואשתו ילדיהם  וארבעת האחיות: מרים, שרה, פייגה, נחמה, ילדיהם ובעליהם.

Meir Akiva Goldwasser 1894–1942 – webtrees

האח אפרים גולדוסר אשתו טובה ושתי בנותיו

Efraim Froim Goldwasser 1900–1935 – webtrees

פייגה טננבאום (לבית גולדוסר) ובעלה אריה (לייבל)

Feiga Goldwasser – – webtrees

נחמה קימל (לבית גולדוסר) בעלה טוביה  ושני בניה

Nehama Goldwasser 1912–1942 – webtrees

שרה פוקס (לבית גולדוסר) בעלה שולם בנה יעקב וביתה חיה

Sara Goldwasser 1902–1942 – webtrees

יהיה זכרם ברוך!

שמחה (סניה) אחיו של יהוד ה אבי הגיע בסופו של דבר לארה"ב וגר בווין ניו גרסי שם גם נפטר , הוא טמון בבית הקברות בחלקה של פרצ’ב שהקימו השורדים שהגיעו לניו יורק וסביבותיה. בית העלמין נמצא בניו ג’רסי. בצילום שליד קיברו: אלה בת דודי ואנוכי.

alla_senia_shimon_nj

אבי יהודה הכיר את חנה עוד מלפני המלחמה וידע על אודותיה ועל משפחתה עוד לפני המלחמה , וכשפגש אותה עברו ללא שהיות לגור ביחד ולאחר מכן נשאה לאשה. לימים על קברה סיפר לי כך " שהגעתי לעיירה ואחרי כל מה שקרה רציתי גם לקחת עימי משהוא מהעיירה ומכיון שאהבתי אותה החלתי לקשור את חיי בחייה"

יחד עם אחותה האהובה טובה , ועם יתר המשפחה הבינו כולם שאין מה לחפש בפולין ויחד עברו למחנה עקורים על אדמת גרמניה שהקימו האמריקאים בעיר שנקראת למפרטהיים ונמצאת קרוב לעיר הגדולה יותר מנהיים.

שם נולדי אני שמעון בנם היחיד, שם גם נישאה דודתי האהובה לדודי יצחק לבית גרינבוים שאף משפחתו חוסלה ברדום על ילדיו והוא ואשתו ברחו ליערות ונלחמו כפרטיזנים שם נהרגה על ידי סיור גרמני לעיניו של יצחק.